Onderzoek

De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt als onderzoeksmedewerker bij het Huygens ING (KNAW).

Voor het project ‘Het literaire werk 2.0’ onderzocht ik hoe we het ontstaan van hedendaagse, (deels) digitale, literaire teksten zouden kunnen documenteren en analyseren.

Bij het project ‘Beyond the book’ heeft een multidisciplinair team de culturele bagage in/achter een literaire tekst geoperationaliseerd tot een wikipedia-tool. Ik heb bij dit project literatuuronderzoek gedaan en boekenvakkers geïnterviewd over het omgaan met culturele achtergrondkennis.